Medlemsbiler: | <- 1962 | A-Body | B-Body | C/D-Body | E-Body | F/J/M/R- Body | Øvrige biler |
Choose language


| Informasjon | Kontakt oss | Rabattavtaler | Klubbrekvisita | Utlånsfilmer |Informasjonsside

WPC Club of Norway ble stiftet i 1976 og feiret sitt 40 års jubileum i 2016. Klubben har en samarbeidsavtale med AMCAR.

Klubben er et tilbud til alle som eier eller har spesiell interesse for Chryslerkonsernets biler. Klubben har som målsetning å dekke alle sider av bilhobbyen, og vi satser på en aktiv medlemsmasse som slutter opp om klubbens arrangementer. Enten du er mest opptatt av originalrestaurerte biler, muskler, offroad, ombygde eller ordinære bruks- og yrkesbiler, er du hjertelig velkommen som medlem i klubben.

Klubben drives av et styre som velges på årsmøtet. De tillitsvalgte utfører arbeidet på frivillig og ulønnet grunnlag. For tiden har vi regioner som dekker Oslo/Akershus/Østfold, Buskerud/Vestfold/Telemark, Innlandet og Nord-Norge (Arctic). I tillegg har Bergensområdet og Midt-Norge oppnevnte kontaktpersoner.

Klubbens virksomhet omfatter hvert år et vårtreff og hovedtreffet, Norwegian Mopar Nats. På senvinteren holdes generalforsamling med årsfest for medlemmene. Klubbens regioner arrangerer i tillegg klubbmøter og cruisinger m.m. Medlemsbladet MoPar News kommer ut med fire til fem nummer årlig og presenterer et variert innhold med treffreportasjer, medlemsportretter og deres biler samt gratis kjøp- og salgsannonser for medlemmer.

Vi oppdaterer disse sidene kontinuerlig med bilder fra treff og på forumet vårt vil du finne linker til MoParstoff både fra presse og sakset fra andre websider. På forumet kan du også spørre om alt mulig relatert til MoPar eller klubbdriften.

Uansett om du er mest interessert i Plymouth, DeSoto, Dodge, Chrysler, Imperial eller kanskje Fargo eller Jeep håper vi du får et trivelig besøk på sidene.

Vi har i dag i overkant av 650 medlemmer. Medlemskontingenten er for tiden kr. 400,- og kr. 100,- for familiemedlemmer.
Ønsker du mer informasjon om oss kan du maile oss på følgende adresse: post@wpcclub.no .

Styret i WPC Club of Norway 2018 - 2019:

Leder: Tor Eigil Danielsen

Nestleder: Håkon Lunde Strøm

Kasserer: Tord Freuchen

Sekretær: Øyvind Såtvedt

Styremedlem: Jarle Gulbrandsen

Styremedlem: Kim Aino Fjeldseth

Styremedlem: Kim Erik Mørch

Styremedlem: Knut Agnar Langdalen

<- 1962 A-Body B-Body C/D-Body E-Body F/J/M/R-Body Øvrige