Medlemsbiler: | <- 1962 | A-Body | B-Body | C/D-Body | E-Body | F/J/M/R- Body | Øvrige biler |
Choose language


Våre medlemmers E-body biler


Kari Pekkala har lagt ned en god restaureringsjobb i sin 71 Dodge Challenger

[Tilbake]

<- 1962 A-Body B-Body C/D-Body E-Body F/J/M/R-Body Øvrige