Medlemsbiler: | <- 1962 | A-Body | B-Body | C/D-Body | E-Body | F/J/M/R- Body | Øvrige biler |
Choose language


Våre medlemmers biler sortert fra eldst til nyest


Nils Otto Tempelen sin 76 mod Dodge Transman B-200 Maxivan er godkjent med 440 cid.

[Tilbake]

<- 1962 A-Body B-Body C/D-Body E-Body F/J/M/R-Body Øvrige